dilluns, 8 de febrer de 2010

Compromís... una paraula molt forta


A casa meva, des de ben petit m'han ensenyat a tenir un compromís amb la família. També m'han ensenyat a tenir un compromís al treball i als estudis, però sobretot a tenir un compromís amb els teus amic i amb els que t'envolten.
El compromís és molt important, ja que si no tens unes feines per fer, unes ordres que complir o unes obligacions dia a dia de gran no arribaries a ser una persona responsable.
Jo tinc molts compromisos, per exemple a casa tinc unes obligacions a fer com recollir-me l'habitació, fer-me el llit, fer les gosses, posar la taula...
Un exemple molt clar de compromís és que ami em donaven una gossa i el meu pare en principi no volia per que pensava que ell seria el que acabaria netejant les "caquetes" i també posant-li menjar i aigua. El meu pare em va fer prometre que jo seria el que faria aquestes tasques i llavors li vaig dir que sí, que em comprometria a posar-li de menjar tots els dies i de netejar-les.
Dia a dia s'han de fer tot el que et compromets, perquè si un dia promets alguna cosa i no la compleixes, ja quedes malament i fas pensar que ets una persona molt poc responsable i no tens compromís per a ningú.

1 comentari: